Skagern är den artonde i storlek av landets insjöar.

Tre landskap och fyra kommuner möts i sjön, väljer du att färdas hela vägen runt sjön får du möta både västgötar, värmlänningar och närkingar!

Skagernleden har kommit till genom gott samarbete mellan berörda kommuner, ridklubbar, uthyrare och positiva markägare.

VÄL MÖTT PÅ LEDEN!

SKAGERNDet går även en trevlig cykelled runt Skagern.
Upplysningar om den under Vandrarhem
RIDLED VANDRINGSLED PILGRIMSLED
SKAGERN RUNT
webmaster@skagernrunt.se