Upphörande av föreningen Skagern Runt.

Tyvärr har vi som styrelse i föreningen Skagern Runt fått ta ett tråkigt beslut.
Efter mer än 20 år tänker vi avsluta föreningen den 1 januari 2025.
Det första beslutet togs vid senaste årsmötet och kommer att läggas fram för godkännande igen vid nästa möte,
varefter det är slutgiltigt.
Detta beslut gäller rid- och vandringsleden runt Skagern.
Uppsägningen är redan skickad angående samarbetet med de fyra kommunerna kring cykelvägen som är ägt av dem.
Givetvis finns det möjlighet att ta över och fortsätta våra leder.
Vi undersöker gärna de tillgängliga alternativen med dig.
Anmäl ditt intresse till vår ordförande före den 1 augusti 2024!  
 
Med vänliga hälsningar,
Kees Donkersteeg